Slovník v mobile

Mobilné aplikácie » Slovník v mobile

Prekladový slovník v mobile určite ocenia najmä tí, ktorí ho častejšie používajú, či už pri výuke cudzieho jazyka alebo v zamestnaní, prípadne v súkromnej korešpondencii. Niet pochýb o tom, že takáto vymoženosť je v praktickom živote veľmi obľúbená, nielen u študentov, ale v celej širokej verejnosti. Slovník v mobile zintenzívňuje štúdium cudzieho jazyka, je výborným pomocníkom pri komunikácii, či už  pracovnej alebo súkromnej. Veľkosť slovníka si môžete zvoliť, podľa voľnej pamäti vo vašom mobile a tiež podľa vašich potrieb. Sú slovníky, ktoré svojimi heslami obsiahnu zhruba okruh bežného hovorového jazyka s prihliadnutím k pojmom preniknutým do jazyka vplyvom politických a hospodárskych zmien našej súčasnosti.

 

Slovník obsahuje najpoužívanješie slová, ktoré sa vyskytujú v školských učebniciach, v dennej tlači a v ľahších literárnych dielach. Tento slovník v mobile slúži ako príručka tým, ktorí sa chcú orientovať v cudzojazyčnom prostredí. Nepredpokladá hlbšiu znalosť cudzieho jazyka. Nenájdete v ňom odborné názvoslovie v širšom rozsahu a tiež neuvádza všetky gramatické tvary. Samozrejme sú aj rozsiahlejšie slovníky zahrňujúce slová z rozličných odborov, prípadne k heslám sú pridané okrem prekladu aj doplňujúce informácie.  Okrem základného slovného hovorového fondu a literárneho jazyka, nájdete tu aj zemepisné mená, ekonomické pojmy, technickú terminológiu, či populárno-vedecké výrazy. Ak si zvolíte rozsiahly slovník so 130 000 výrazmi, tak v ňom nájdete viac ako v knižne vydanom slovníku. K dispozícii je niekoľko verzií slovníkov. Slovník v mobile môže byť pre rôzne jazyky - anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, ruský a ďalšie. Slovníky sú zostavené tak, že sa v nich dá ľahko orientovať.